เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562

  • พิมพ์

resident62

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

1. เปิดรับสมัครแพท์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2561(สอบสัมภาษณ์วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561)
2. หลักฐานการสมัคร { .docx, .pdf }
3. เอกสารแจ้งความจำนง .docx, .pdf }
4. สามารถเข้าดูรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม ได้ที่ Website ราชวิทยาลัย 

หมายเหตุ  สถาบันขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มี ต้นสังกัด เท่านั้น