โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

61 ซ.เทศบาล 19 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทร.02-3843381-3 โทรสาร.02-3941845

HOTLINE 1323

Map Yuwa1-edit01

สายรถเมล์ที่ผ่าน...

  • 365 (ปากน้ำ-บางปะกง), 1141 (ปากน้ำ-ม.ราม 2), 25 (แพรกษา-ท่าช้างวังหลวง), ปอ.102 (ปากน้ำ-สาธุประดิษฐ์),
  • ปอ.142 (อู่ฟาร์มจระเข้-เคหะธนฯ), ปอ.507 (ปากน้ำ-สายใต้ใหม่), ปอ.508 (อู่ฟาร์มจระเข้-ท่าราชวรดิษฐ์),
  • ปอ.511 (ปากน้ำ-สายใต้ใหม่ 2), ปอ.536 (อู่ฟาร์มจระเข้-หมอชิตใหม่)
From Address:
Powered by Phoca Maps

Additional information


โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เลขที่ 61 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทร :  02-3843381-3, 02-3805601-3, 02-3805605-6
นโยบายเว็บไซต์ : นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Copyright © 2014. All Rights Reserved. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

Webmaster e-mail address: itycap@gmail.com งานเทคโนโลยีสารสนเทศ