ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน/ประกาศผล

การรับสมัคร/ตำแหน่ง  ประกาศ ณ
29 ต.ค.62
25 ต.ค.62
9 ต.ค.62
7 ต.ค.62
20 ก.ย.62
20 ก.ย.62
12 ก.ย.62
6 ก.ย.62
30 ส.ค.62
30 ส.ค.62
30 ส.ค.62
9 ส.ค.62
9 ส.ค.62
2 ส.ค.62
2 ส.ค.62
24 ก.ค.62
22 ก.ค.62
22 ก.ค.62
8 ก.ค.62
8 ก.ค.62
5 ก.ค.62
5 ก.ค.62
21 มิ.ย.62
21 มิ.ย.62
21 มิ.ย.62
21 มิ.ย. 62
30 พ.ค.62
30 พ.ค.62
24 พ.ค.62
24 พ.ค.62
24 พ.ค.62
14 พ.ค.62
14 พ.ค.62
 14 พ.ค.62
30 เม.ย.62
4 เม.ย.62
4 เม.ย.62
4 เม.ย.62
28 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61
13 พ.ย. 61
30 ต.ค. 61
17 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
28 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61
7 ก.ย. 61
19 ส.ค. 61
25 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61
 5 ก.ค. 61
29 มิ.ย. 61
25 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 61
10 ม.ค.61
28 ธ.ค. 60
7 ธ.ค. 60
13-28 พ.ย. 60
วันนี้ - 15 ม.ค. 61
9 ต.ค. 60
3 ต.ค.60
25 - 31 ต.ค. 60
25 - 28 ก.ย. 60
11 - 22 ก.ย. 60
1 มิ.ย. 60 
1 มิ.ย. 60
 16 พ.ค. 60
16 พ.ค. 60
21-31 เม.ย.60
21-31 เม.ย.60
9-19 เม.ย. 60
10-19 เม.ย. 60
8 ก.ย. 59
24 ส.ค. 59
23 ส.ค. 59
20 ส.ค. - 30 ก.ย. 59
4-19 ส.ค.59
4, 17 ส.ค. 59
15 มิ.ย.59
3 มิ.ย.59
23-31 พ.ค. 59
18-25 มี.ค. 59
7-11 มี.ค. 59
24 ก.พ. - 2 มี.ค. 59
25 ม.ค. 59
 20 ม.ค. 59
 -
8, 20 ม.ค. 59
8, 20 ม.ค. 59 
21-29 ธ.ค. 58
18 ก.ย. 58
-
8-16 ก.ย. 58 
2-15 ก.ค. 58
-
24 ก.พ. 58
-
28 ม.ค.- 6ก.พ.58
 21- 28 พ.ย. 57

Additional information


โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เลขที่ 61 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทร :  02-3843381-3, 02-3805601-3, 02-3805605-6
นโยบายเว็บไซต์ : นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Copyright © 2014. All Rights Reserved. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

Webmaster e-mail address: itycap@gmail.com งานเทคโนโลยีสารสนเทศ