หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

resident62

เอกสารการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน จิตเวชเด็กและวัยรุ่นปีการศึกษา 2562
สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

1. ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านของสถาบันฯ (download ได้ที่นี่)
2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
3. ใบ Recommendation โดยแจ้งรายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้สมัคร จำนวน 2 ท่าน (สถาบันจะประสานขอข้อมูล)
4. การทดสอบทางจิตวิทยา (นัดภายหลังส่งใบสมัครแล้ว)
5. เรียงความ โดยเขียนเรื่องชีวิตตนเองตั้งแต่กำเนิด
6. ใบ Transcript
7. ใบรับรองต้นสังกัด
8. ใบสมัครที่ผ่านทางราชวิทยาลัย (http://www.rcpsycht.org)

Additional information


โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เลขที่ 61 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทร :  02-3843381-3, 02-3805601-3, 02-3805605-6
นโยบายเว็บไซต์ : นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Copyright © 2014. All Rights Reserved. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

Webmaster e-mail address: itycap@gmail.com งานเทคโนโลยีสารสนเทศ