คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน (Work Manual)
วันอังคาร, 01 มีนาคม 2559
กระบวนงานที่ 1 ชื่อกระบวนงาน การเลื่อนนัดพบแพทย์ ของ... Read More...
IMAGE ตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2559
วันอังคาร, 03 พฤษภาคม 2559
ด้วย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์... Read More...
IMAGE เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2559
วันศุกร์, 21 สิงหาคม 2558
หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 1.... Read More...
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
วันพฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2557
ข่าวรับสมัครงาน การรับสมัคร/ตำแหน่ง  ระยะเวลา... Read More...
หลักสูตร/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2557
การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน... Read More...
IMAGE หลักสูตรอบรมด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
วันจันทร์, 09 มีนาคม 2558
หลักสูตรอบรมด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ลำดับ ... Read More...
IMAGE หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน
วันพฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2557
หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน จิตเวชเด็กและวัยรุ่น   ... Read More...

Additional information


โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์ เลขที่ 61 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทร :  02-3843381-3, 02-3805601-3, 02-3805605-6
อีเมล : yuwahos@gmail.com

Copyright © 2014. All Rights Reserved. งานสารสนเทศ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์