ทีม RM roundเมื่อวันที่ 1พฤษภาคม 2563

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ได้จัดทีม RM round นำโดย พญ.วรามิศร์ โอสถานนท์ และทพญ.รตนอร จูห้องและคณะลงสำรวจค้นหาความเสี่ยงบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลในหน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานทางคลินิกของหอผู้ป่วยใน2,3,4,5 

ไฟล์ภาพ:


ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม