ซ้อมแผน quarantine wardวันที่ 30 เมษายน 2563

พญ.วรามิศร์  โอสถานนท์และพญ.ชลทิพย์   กรัยวิเชียร ซ้อมแผน quarantine ward และแลกเปลี่ยนการดำเนินงานร่วมกับพยาบาล

ไฟล์ภาพ:


ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม