หลักการ ใส่/ถอด PPE ของ ARI Clinic /quarantine wardวันที่ 17 เมษายน 2563

พญ.ชลทิพย์ กรัยวิเชียร ได้จัดอบรม แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ เรื่องการหลักการ ใส่/ถอด PPE ของ ARI Clinic /quarantine ward

ไฟล์ภาพ:


ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม