หน่วยงาน OPD/IPD2/IPD3/IPD4/IPD5 นำเสนอระบบงานสำคัญ ENV และ IM เพื่อพัฒนาคุณภาพงานในแต่ละหอผู้ป่วยวันที่ 16 เมษายน 2563

กลุ่มภารกิจการพยาบาลจัดให้หน่วยงาน OPD/IPD2/IPD3/IPD4/IPD5 นำเสนอระบบงานสำคัญ ENV และ IM
เพื่อพัฒนาคุณภาพงานในแต่ละหอผู้ป่วย

ไฟล์ภาพ:


ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม