ทีม Fa coachวันที่ 9 เมษายน 2563

ทีม Fa coach ของกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพเข้าเยี่ยมหน่วยงานหอผู้ป่วยใน 3 และหอผู้ป่วยหนัก เพื่อติดตามการประเมินตนเองและการพัฒนาคุณภาพงานในการเตรียมความพร้อมรับการReaccreditation ครั้งที่ 3

ไฟล์ภาพ:


ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม