ข้อมูลผู้ให้บริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นลำดับที่ โรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ จังหวัด เขตสุขภาพ ภาค
1 ร.พ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 1039 ถนนสถานพยาบาล ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง 053-719155-60 เชียงราย 1 เหนือ
2 ร.พ.แม่จัน 274 ถนนพหลโยธิน ในหมู่ที่ 5 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน 053-772784-6 เชียงราย 1 เหนือ
3 ร.พ.แม่สาย 101 หมู่10 ตำบลเวียงบางคำ อำเภอแม่สาย 053-731300-1 เชียงราย 1 เหนือ
4 ร.พ.นครพิงค์ 159 ถนนเชียงใหม่-นครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม 053-890755-64 เชียงใหม่ 1 เหนือ
5 ร.พ.จอมทอง 259 หมู่2 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลดอยแก้ว อ.จอมทอง 053-362075-80 เชียงใหม่ 1 เหนือ
6 ร.พ.ฝาง 30 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอฝาง 053-382754 – 5 เชียงใหม่ 1 เหนือ
7 ร.พ.สันทราย 201 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ต. หนองหาร อ. สันทราย 053-498503-4 เชียงใหม่ 1 เหนือ
8 ร.พ.สันป่าตอง 149 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง 053-311404,053-311711 เชียงใหม่ 1 เหนือ
9 ร.พ.น่าน 1 ถนนวรวิชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมือง 054-771620 น่าน 1 เหนือ
10 ร.พ.สมเด็จยุพราชปัว ตำบล วรนคร อำเภอ ปัว น่าน 55120 054-791104 น่าน 1 เหนือ
11 ร.พ.พะเยา 269 ถนน พหลโยธิน ตำบล บ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา  054-409300 พะเยา 1 เหนือ
12 ร.พ.เชียงคำ 224 ถนนสิทธิประชาราษฎร์ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ 054-451300-1 พะเยา 1 เหนือ
13 ร.พ.แพร่ 144 ถนนช่อแฮ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง 054-522444 ,054-533500 แพร่ 1 เหนือ
14 ร.พ.ศรีสังวาลย์ 101 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง 053-620731-2 แม่ฮ่องสอน 1 เหนือ
15 ร.พ.แม่สะเรียง 74 ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง 053-621027-9 แม่ฮ่องสอน 1 เหนือ
16 ร.พ.ลำปาง 280 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง 054-223623-31 ลำปาง 1 เหนือ
17 ร.พ.เกาะคา หมู่ที่ 3 381 ถนน พหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา ลำปาง 52130 054-281393 ลำปาง 1 เหนือ
18 ร.พ.เถิน ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน ลำปาง 52160  054-291585 ลำปาง 1 เหนือ
19 ร.พ.ลำพูน 177 ถนน จามเทวี ตำบล ต้นธง อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51000 053-569100 ลำพูน 1 เหนือ
20 ร.พ.แม่สอด 175/16 ถนนศรีพานิช ตำบล แม่สอด อำเภอแม่สอด ตาก 63110 055-531229 ตาก 2 เหนือ
21 ร.พ.สมเด็จพระเจ้าตาก 162 ถนน พหลโยธิน ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก ตาก 63000 055-511024 ตาก 2 เหนือ
22 ร.พ.ท่าสองยาง 357 หมู่ 1 ตำบล แม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง ตาก 63150 055-589256 ตาก 2 เหนือ
23 ร.พ.อุ้มผาง 159 สุขุมวัฒนะ ซอย สุขุมวัฒนะ ตำบล อุ้มผาง อำเภออุ้มผาง ตาก 63170 055 561270 ตาก 2 เหนือ
24 ร.พ.พุทธชินราช 90 ถนนศรีธรรมไตรปิฏก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 055-219842-9 พิษณุโลก 2 เหนือ
25 ร.พ.สด.นครไทย 111 หมู่ 7 ถนนอุดรดำริห์ ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120  055-389060 พิษณุโลก 2 เหนือ
26 ร.พ.เพชรบูรณ์ 203 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 056-712235-9 เพชรบูรณ์ 2 เหนือ
27 ร.พ.หล่มสัก 15 ถ.สามัคคีชัย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 056-702001 เพชรบูรณ์ 2 เหนือ
28 ร.พ.วิเชียรบุรี 227 ถนน คชเสนีย์ ตำบล สระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67130 056-928169 เพชรบูรณ์ 2 เหนือ
29 ร.พ.สุโขทัย 2/1 ถนนจรดวิถีถ่อง หมู่ที่ 5 ต. บ้านกล้วย อ. เมือง 055-611701-2 สุโขทัย 2 เหนือ
30 ร.พ.ศรีสังวรสุโขทัย ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง 055-682030-43 สุโขทัย 2 เหนือ
31 ร.พ.สวรรคโลก 54 หมู่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก 055-641592 สุโขทัย 2 เหนือ
32 ร.พ.อุตรดิตถ์ 38 ถนนเจษฏาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง 055-414484-8 อุตรดิตถ์ 2 เหนือ
1 ร.พ.กำแพงเพชร 382 ถนนราชดำเนิน 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 055-714223-5 กำแพงเพชร 3 กลาง
2 ร.พ.ขาณุวรลักษณ์ ตำบล แสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 62130 055 725 272 กำแพงเพชร 3 กลาง
3 ร.พ.ชัยนาท 199 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง 056-411055 ชัยนาท 3 กลาง
4 ร.พ.สวรรค์ประชารักษ์ 43 ถนนอรรถกวี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง 056-228687-8 นครสวรรค์ 3 กลาง
5 ร.พ.ตาคลี 62 ถ.หัสนัย ต.ตาคลี อ.ตาคลี นครสวรรค์ 60140  056-801111 นครสวรรค์ 3 กลาง
6 ร.พ.ลาดยาว เลขที่ 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอลาดยาว นครสวรรค์ 60150 056-385011 นครสวรรค์ 3 กลาง
7 ร.พ.พิจิตร ถนนบึงสีไป ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 056-615073-80 พิจิตร 3 กลาง
8 ร.พ.บางมูลนาก 2 ถนนบางมูลนาก-โพทะเล ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก 056-631131-2,056-631164 พิจิตร 3 กลาง
9 ร.พ.สด ตะพานหิน ซอย ชมฐีระเวช 9 ตำบล ตะพานหิน อำเภอ ตะพานหิน พิจิตร 66110 056-621355 พิจิตร 3 กลาง
10 ร.พ.อุทัยธานี 56 ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง 056-51108 อุทัยธานี 3 กลาง
11 ร.พ.นครนายก 1/100 ถนน สุวรรณศร ตำบล บ้านใหญ่ อำเภอ เมืองนครนายก นครนายก 26000 037-311151 นครนายก 4 กลาง
12 ร.พ.พระนั่งเกล้า 91 ถนน นนทบุรี บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 02-5284567 นนทบุรี 4 กลาง
13 ร.พ.บางใหญ่ 111 ซอย หมู่บ้านมณฑล 5 ตำบล บางม่วง อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140 02-403 3350 นนทบุรี 4 กลาง
14 ร.พ.บางบัวทอง 4 หมู่ 3 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง 0-2571-7899-00 นนทบุรี 4 กลาง
15 ร.พ.ปทุมธานี 7 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.บางปรอก อ.เมือง 0-25988888 ปทุมธานี 4 กลาง
16 ร.พ.ธัญบุรี 140 ถนน รังสิต - นครนายก ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110 02-5772600 ปทุมธานี 4 กลาง
17 ร.พ.พระนครศรีอยุธยา หมู่ที่ 4 46/1 ถนน อู่ทอง อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 035-211888 พระนครศรีอยุธยา 4 กลาง
18 ร.พ.เสนา ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 035-743862 พระนครศรีอยุธยา 4 กลาง
19 ร.พ.พระนารายณ์มหา 260 ถนน พหลโยธิน ตำบล เขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 036-785444 ลพบุรี 4 กลาง
20 ร.พ.บ้านหมี่ 139 ถนน ประชาอุทิศ ตำบล บ้านหมี่ อำเภอ บ้านหมี่ ลพบุรี 15110 036-472051 ลพบุรี 4 กลาง
21 ร.พ.โคกสำโรง ตำบล โคกสำโรง อำเภอ โคกสำโรง ลพบุรี 15120 036-441657 ลพบุรี 4 กลาง
22 ร.พ.ชัยบาดาล 250 ถนนสุรนารายณ์ ตำบล ลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล ลพบุรี 15130 036-461022 ลพบุรี 4 กลาง
23 ร.พ.สระบุรี 18 ถนนเทศบาล 4 อำเภอเมือง 036-316555 สระบุรี 4 กลาง
24 ร.พ.พระพุทธบาท 86 หมู่ 8 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท 036-266166 สระบุรี 4 กลาง
25 ร.พ.สิงห์บุรี 917/3 ซอย 11 ถนนขุนสรรค์ ต. บางพุทรา อ. เมือง 036-522507-11 สิงห์บุรี 4 กลาง
26 ร.พ.อินทร์บุรี 37/7 หมู่ 1 อำเภออินทร์บุรี 036-581993-7 สิงห์บุรี 4 กลาง
27 ร.พ.อ่างทอง 3 ถนนเทศบาล 6 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง 035-610006-7 อ่างทอง 4 กลาง
28 ร.พ.พหลพยุหเสนา 572 ถนน แสงชูโต ตำบล ปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 034-587800 กาญจนบุรี 5 กลาง
29 ร.พ.มะการักษ์ 47/12 หมู่ 4ท่ามะกา อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 034-542031 กาญจนบุรี 5 กลาง
30 ร.พ.ทองผาภูมิ 279 เทศบาล ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180 034-599601 กาญจนบุรี 5 กลาง
31 ร.พ.สด สังฆราชที่19 ตำบล ท่าม่วง อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 034 611 033 กาญจนบุรี 5 กลาง
32 ร.พ.นครปฐม 196 ถนน เทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000 034+254154 นครปฐม 5 กลาง
33 ร.พ.สามพราน 35/10 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน 034-321998,034-311021 นครปฐม 5 กลาง
34 ร.พ.ประจวบคีรีขันธ์ 237 ถนนพิทักษ์ชาติ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 032-601060  ประจวบคีรีขันธ์ 5 กลาง
35 ร.พ.หัวหิน 30/2 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน 032-547351-2 ประจวบคีรีขันธ์ 5 กลาง
36 ร.พ.บางสะพาน  ตำบล กำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140 032-691133 ประจวบคีรีขันธ์ 5 กลาง
37 ร.พ.พระจอมเกล้า 53 ถนนรถไฟ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง 032-401251-7 เพชรบุรี 5 กลาง
38 ร.พ.ชะอำ 8/1 ถนนคลองเทียน ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ 032-471007 เพชรบุรี 5 กลาง
39 ร.พ.ราชบุรี ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง 032-327901-9 ราชบุรี 5 กลาง
40 ร.พ.บ้านโป่ง 12 ถนนแสงชูโต อำเภอบ้านโป่ง 032-344096-9 ราชบุรี 5 กลาง
41 ร.พ.ดำเนินสะดวก 146 ม.4 ถ.บางแพ–ดำเนินสะดวก ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก 032-246000-4 ราชบุรี 5 กลาง
42 ร.พ.โพธาราม 29 ถนนขนานทางรถไฟ ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม 032-355300-3 ราชบุรี 5 กลาง
43 ร.พ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 708 ถนนประสิทธิ์พัฒนา ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง 034-723044-9 สมุทรสงคราม 6 กลาง
44 ร.พ.สมุทรสาคร 500 ถนน เอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034-427099 สมุทรสาคร 6 กลาง
45 ร.พ.กระทุ่มแบน 450/4 ถนน เทศบาล 4 ตำบล ตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 034-119990 สมุทรสาคร 6 กลาง
46 ร.พ.เจ้าพระยายมราช 95 ถนนพระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง 035-523394-5 สุพรรณบุรี 6 กลาง
47 ร.พ.สมเด็จพระสัง 17 65 ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110. 035-351077. สุพรรณบุรี 6 กลาง
48 ร.พ.อู่ทอง 220 ถนนมาลัยแมน ตำบลจรเข้สามพัน อ. อู่ทอง 035-551422,035-565434 สุพรรณบุรี 6 กลาง
49 ร.พ.พระปกเกล้าจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง 039-301352-8 จันทบุรี 6 กลาง
50 ร.พ.พุทธโสธร 174 ถนน มรุพงษ์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 038-814375 ฉะเชิงเทรา 6 กลาง
51 ร.พ.พนมสารคาม 490 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม 038-551444,038-551888 ฉะเชิงเทรา 6 กลาง
52 ร.พ.ชลบุรี 69 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง 038-931000 ชลบุรี 6 กลาง
53 ร.พ.บางละมุง  669 ต.นาเกลือ, อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150 038-411551 ชลบุรี 6 กลาง
54 ร.พ.พนัสนิคม  68 หมู่ที่ 6 ถนน ศุขประยูร ตำบล กุฏโง้ง อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี 20140 038-460333 ชลบุรี 6 กลาง
55 ร.พ.แหลมฉบัง 188/36 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230 038-351010 ชลบุรี 6 กลาง
56 ร.พ.บ้านบึง 3 ซอย 19 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง 038-442200 ชลบุรี 6 กลาง
57 ร.พ.ตราด 108 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง 039-511040-1 ตราด 6 กลาง
58 ร.พ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศ 32/7 หมู่ที่ 12 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลท่างาม อำเภอเมือง 037-216145-64 ปราจีนบุรี 6 กลาง
59 ร.พ.กระบินบุรี 74 หมู่ 5 ถนนฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 037-288069 ปราจีนบุรี 6 กลาง
60 ร.พ.ระยอง 138 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง 038-617451-5 ระยอง 6 กลาง
61 ร.พ.เฉลิมพระเกียรติ์พระเทพ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21150 038-684444 ระยอง 6 กลาง
62 ร.พ.แกลง 254 ถนนสุขุมวิท ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง 038-677533-40 ระยอง 6 กลาง
63 ร.พ.สมุทรปราการ 71 ถนน จักกะพาก ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 02-7018132 สมุทรปราการ 6 กลาง
64 ร.พ.บางพลี หมู่ที่ 8 88/1 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 02-7524500 สมุทรปราการ 6 กลาง
65 ร.พ.บางบ่อ 89 หมู่1 บางเพรียง อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10560 02-3381133 สมุทรปราการ 6 กลาง
66 ร.พ.สระแก้ว  283 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000 03-243018 สระแก้ว 6 อีสาน
67 ร.พ.อรัญประเทศ ตำบล อรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ สระแก้ว 27120 037-233033 สระแก้ว 6 อีสาน
1 ร.พ.กาฬสินธิ์  283 ถนน กาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 043 811 021 กาฬสินธุ์ 7 อีสาน
2 ร.พ.ยางตลาด  87 หมู่ที่ 20 ถนน ศรีจันทร์ ตำบล ยางตลาด อำเภอยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 043 891 249 กาฬสินธุ์ 7 อีสาน
3 ร.พ.สมเด็จ 389 หมู่ที่ 2 ตำบล สมเด็จ อำเภอ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150 043 861 140 กาฬสินธุ์ 7 อีสาน
4 ร.พ.สมเด็จกุจฉินารายณ์ ตำบล บัวขาว อำเภอ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110 043 851 292 กาฬสินธุ์ 7 อีสาน
5 ร.พ.ขอนแก่น 54-56 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 043-336788-9 ขอนแก่น 7 อีสาน
6 ร.พ.ชุมแพ 295 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ 043-311044, ขอนแก่น 7 อีสาน
7 ร.พ.สิรินธร 82 ม. 6 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสมบูรณ์ อ.กิ่งอำเภอบ้านแฮด 043-326041-2 ขอนแก่น 7 อีสาน
8 ร.พ.บ้านไผ่ 718 ถ. แจ้งสนิท ตำบล ในเมือง อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น 40110 043 272 234 ขอนแก่น 7 อีสาน
9 ร.พ.พล 215 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองพล อำเภอพล 043-415830-1 ขอนแก่น 7 อีสาน
10 ร.พ.สมเด็จยุพราชกระนวน 1 หมู่ 11 ตำบลหนองโก ตำบล หนองโก อำเภอ กระนวน ขอนแก่น 40170 043 251 302 ขอนแก่น 7 อีสาน
11 รพร.กระนวน     ขอนแก่น 7 อีสาน
12 ร.พ.มหาสารคาม 1105 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง 043-711289 มหาสารคาม 7 อีสาน
13 ร.พ.บรบือ ถนนหนองบ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบรบือ อำเภอบรือ 043-771686, มหาสารคาม 7 อีสาน
14 ร.พ.พยัคฆภูมิพิสัย 693 ตำบล ปะหลาน อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110 043 791 442 มหาสารคาม 7 อีสาน
15 ร.พ.ร้อยเอ็ด ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 043-518200-5 ร้อยเอ็ด 7 อีสาน
16 ร.พ.เสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ตำบล ขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 043 551 322 ร้อยเอ็ด 7 อีสาน
17 ร.พ.เกษตรวิสัย 4 ถนนหลักเมือง ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย 043-589073-4 ร้อยเอ็ด 7 อีสาน
18 ร.พ.โพนทอง 196 ตำบล สระนกแก้ว อำเภอ โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 043 571 321 ร้อยเอ็ด 7 อีสาน
19 ร.พ.สุวรรณภูมิ หมู่ 20 ถนนปัททานนท์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ 043-532492-3 ร้อยเอ็ด 7 อีสาน
20 ร.พ.นครพนม ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 042-511422 นครพนม 8 อีสาน
21 ร.พ.สมเด็จพระยุพราช 121 หมู่ 6 ตำบล ธาตุพนม อำเภอ ธาตุพนม นครพนม 48110  042 541 246 นครพนม 8 อีสาน
22 ร.พ.บึงกาฬ  255, ตำบล วิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000 042 491 161 บึงกาฬ 8 อีสาน
23 ร.พ.เลย 32/1 ถนนมะลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง 042-811541 เลย 8 อีสาน
24 ร.พ.สมเด็จยุพราชด่านซ้าย 1 ถนนเลย-ด่านซ้าย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย 042-892430-3 เลย 8 อีสาน
25 ร.พ.สกลนคร 1041 ถนนเจริญเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง 042-711189 สกลนคร 8 อีสาน
26 ร.พ.สมเด็จยุพราชสว่างแดน 291 ตำบล สว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน สกลนคร 47110 042 721 111 สกลนคร 8 อีสาน
27 ร.พ.วานรนิวาส 1 หมู่ที่ 9 ถนน พังโคน-บึงกาฬ ตำบล คอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส สกลนคร 47120 042 973 411 สกลนคร 8 อีสาน
28 ร.พ.หนองคาย 1158 ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 042-413456-65 หนองคาย 8 อีสาน
29 ร.พ.สมเด็จยุพราชท่าบ่อ 161 ถ. มิตรภาพ (หนองคาย - ศรีเชียงใหม่) อ.ท่าบ่อ 042-431015 หนองคาย 8 อีสาน
30 ร.พ.หนองบัวลำภู 199 ถนนวศวงษ์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง 042-311996-9 หนองบัวลำภู 8 อีสาน
31 ร.พ.อุดรธานี 33 ถนน เพาะนิยม ตำบล บ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 042 245 555 อุดรธานี 8 อีสาน
32 ร.พ.กุมภวาปี 97 หมู่ 7 ถ.จิตรประสงค์ ตำบล กุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี อุดรธานี 41110 042 334 400 อุดรธานี 8 อีสาน
33 ร.พ.บ้านผือ 134 หมู่ 2 ถ.พลับผือ ถนนพลับผือ บ้านผือ อำเภอบ้านผือ อุดรธานี 41160 042 281 027 อุดรธานี 8 อีสาน
34 ร.พ.หนองหาน 84 2312 ตำบล หนองหาน ตำบล หนองหาน อำเภอหนองหาน อุดรธานี 41130 042 261 135 อุดรธานี 8 อีสาน
35 ร.พ.ชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 044-837100-3 ชัยภูมิ 9 อีสาน
36 ร.พ.ภูเขียว ถนนภูเขียว-ชัยภูมิ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว 044-861700-4 ชัยภูมิ 9 อีสาน
37 ร.พ.หนองบัวแดง ตำบล หนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210  044 872 838 ชัยภูมิ 9 อีสาน
38 ร.พ.แก้งคร้อ ตำบล ช่องสามหมอ อำเภอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36150 044 882 741 ชัยภูมิ 9 อีสาน
39 ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 49 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 044-341310-39 นครราชสีมา 9 อีสาน
40 ร.พ.ปากช่องนานา 400 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง 044-316747-9 นครราชสีมา 9 อีสาน
41 ร.พ.เทพรัตน์นครราชสีมา 345 ตำบล โคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30280 044 305 731 นครราชสีมา 9 อีสาน
42 ร.พ.บัวใหญ่ 6 ถนนเทศบาล 12 ตำบล บัวใหญ่ อำเภอ บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120 044 461 662 นครราชสีมา 9 อีสาน
43 ร.พ.ด่านขุนทด 4 ถนน ชัยภูมิ - สีคิ้ว ตำบล ด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด นครราชสีมา 30210 044 208 208 นครราชสีมา 9 อีสาน
44 ร.พ.ครบุรี  628 หมู่ที่ 4 ตำบล แชะ อำเภอครบุรี นครราชสีมา 30250 044 444 490 นครราชสีมา 9 อีสาน
45 ร.พ.พิมาย 355/14หมู่19 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 044 471 511 นครราชสีมา 9 อีสาน
46 ร.พ.โชคชัย 220 หมู่ 13 ถนนออมสิน ตำบล โชคชัย อำเภอโชคชัย นครราชสีมา 30190 044 491 161 นครราชสีมา 9 อีสาน
47 ร.พ.บุรีรัมย์ 18 ถนนหน้าสถานีรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 044-615001-2 บุรีรัมย์ 9 อีสาน
48 ร.พ.นางรอง 692 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง 044-624530 บุรีรัมย์ 9 อีสาน
49 ร.พ.ลำปลายมาศ 41 ถ. ลำปลายมาศ-นางรอง ต. ลำปลายมาศ 044-623595-9 บุรีรัมย์ 9 อีสาน
50 ร.พ.สตึก ตำบล นิคม อำเภอ สตึก บุรีรัมย์ 31150  044 681 280 บุรีรัมย์ 9 อีสาน
51 ร.พ.ประโดนชัย ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย 044-670103-5 บุรีรัมย์ 9 อีสาน
52 ร.พ.สุรินทร์ 68 หลักเมือง ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000 044 511 757 สุรินทร์ 9 อีสาน
53 ร.พ.ประสาท 602 ม. 2 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.กังแอน อ.ปราสาท 044-532400-1 สุรินทร์ 9 อีสาน
54 ร.พ.สังขะ 700 ตำบล สังขะ อำเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร์ ไทย ตำบล สังขะ อำเภอ สังขะ สุรินทร์ 32150 044 571 478 สุรินทร์ 9 อีสาน
55 ร.พ.รัตนบุรี 150 ตำบล รัตนบุรี อำเภอ รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 044 599 142 สุรินทร์ 9 อีสาน
56 ร.พ.ศีขรภูมิ อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์ ไทย ตำบล ระแงง อำเภอ ศีขรภูมิ สุรินทร์ 32110 044 561 341 สุรินทร์ 9 อีสาน
57 ร.พ.มุกดาหาร 24 ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง 042-611285,042-611379 มุกดาหาร 10 อีสาน
58 ร.พ.ยโสธร 26 หมู่ 7 ถนนแจ้งสนิท ต.ตาดทอง อ.เมือง 045-722485-7 ยโสธร 10 อีสาน
59 ร.พ.ศรีสะเกษ 859 ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง 045-617941-4 ศรีสะเกษ 10 อีสาน
60 ร.พ.กันทรลักษ์ 446 หมู่ 5 ถ.ดำรงสถิตย์ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ 045-635758-60 ศรีสะเกษ 10 อีสาน
61 ร.พ.ขุขันธ์ 109 หมู่ 6 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ 045-630481-3 ศรีสะเกษ 10 อีสาน
62 ร.พ.อุทุมพรพิสัย 83 หมู่ที่ 7 ถ.เพียรพจนกิจ ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย 045-691516-8,045-692020-1 ศรีสะเกษ 10 อีสาน
63 ร.พ.อำนาจเจริญ 291 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง 045-511940-8 อำนาจเจริญ 10 อีสาน
64 ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 045-240074-92 อุบลราชธานี 10 อีสาน
65 ร.พ.50พรรษามหาวชิราลงกรณ์  300 หมู่ที่ 3 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 045-319300 อุบลราชธานี 10 อีสาน
66 ร.พ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม หมู่ที่ 19 299 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล เมืองเดช อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี 34160 045-361133 อุบลราชธานี 10 อีสาน
67 ร.พ.วารินชำราบ ถนนศรีสะเกษ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ 045-267259-63 อุบลราชธานี 10 อีสาน
68 ร.พ.ตระการพีชผล ตำบล ขุหลุ อำเภอตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 045-481777 อุบลราชธานี 10 อีสาน
69 ร.พ.พิบูลมังสาหาร 20/6 ถนนเทศบาล 2 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร 045-441053 อุบลราชธานี 10 อีสาน
1 ร.พ.กระบี่ 325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง 075-632167-72 กระบี่ 11 ใต้
2 ร.พ.ชุมพร ตำบล ท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร 86000 077-503672 ชุมพร 11 ใต้
3 ร.พ.หลังสวน 82 หมู่ 5 ถนน เพชรเกษม ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน ชุมพร 86110 077 529 999 ชุมพร 11 ใต้
4 ร.พ.มหาราชนครศรีธรมราช 198 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 075-340250 นครศรีธรรมราช 11 ใต้
5 ร.พ.ทุ่งสง 277 ถนนชัยชุมพล ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง 075-411044, นครศรีธรรมราช 11 ใต้
6 ร.พ.สิชล 189 หมู่ที่ 5 ถนนศุภโยคพัฒนา ต. สิชล อ. สิชล 075-535630-2 นครศรีธรรมราช 11 ใต้
7 ร.พ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง 20 หมู่ 8 ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง 075-481113-5 นครศรีธรรมราช 11 ใต้
8 ร.พ.ท่าศาลา 158 หมู่ที่ 3 ตำบล ท่าศาลา อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160 075-521333 นครศรีธรรมราช 11 ใต้
9 ร.พ.ปากพนัง 212 ถนนชายน้ำ ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง 075-517990-3 นครศรีธรรมราช 11 ใต้
10 ร.พ.พังงา 436 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง 076-412032 พังงา 11 ใต้
11 ร.พ.ตะกั่วป่า 39/2 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ต. บางนายสี อ. ตะกั่วป่า 076-421770,076-421080 พังงา 11 ใต้
12 ร.พ.วชิรภูเก็ต  353 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 076-361234 ภูเก็ต 11 ใต้
13 ร.พ.ป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ภูเก็ต 83150 076-342633 ภูเก็ต 11 ใต้
14 ร.พ.ระนอง ตำบล เขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง ระนอง 85000 077-812630 ระนอง 11 ใต้
15 ร.พ.สุราษฎร์ธานี 56 ม.2 ถ. สุราษฎร์ธานี-พุนพิน ต. มะขามเตี้ย อ. เมือง 077-289294-8 สุราษฎร์ธานี 11 ใต้
16 ร.พ.เกาะสมุย 66 ถนนเข้าโรงพยาบาล ต. อ่างทอง อ. เกาะสมุย 077-421322-3 สุราษฎร์ธานี 11 ใต้
17 ร.พ.กาญจนดิษฐ์ 76 ตำบล พลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84160 077-379131 สุราษฎร์ธานี 11 ใต้
18 ร.พ.ไชยา ถนนรักษ์นรกิจ ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110. 077-431468 สุราษฎร์ธานี 11 ใต้
19 ร.พ.ท่าโรงช้าง 203 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน 077-357162-9 สุราษฎร์ธานี 11 ใต้
20 ร.พ.บ้านนาสาร 83/4 ถนนนาสาร-คลองหา ตำบล นาสาร อำเภอบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120 077-341415 สุราษฎร์ธานี 11 ใต้
21 ร.พ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 204/16 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ 077-363775-6 สุราษฎร์ธานี 11 ใต้
22 ร.พ.ตรัง 69 ถนน ควนหาญ ตำบล ทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง ตรัง 92000 075-201500 ตรัง 12 ใต้
23 ร.พ.ห้วยยอด 17 ถนนเทศารัษฎา ตำบลเขายาว อำเภอห้วยยอด 075-272332-4 ตรัง 12 ใต้
24 ร.พ.นราธิวาสราชนครินทร์ 80 ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 073-513860, นราธิวาส 12 ใต้
25 ร.พ.สุไหงโกลก 1 ถนนทรายทอง 5 ต. สุไหงโก-ลก อ. สุไหงโก-ลก 073-520396-8 นราธิวาส 12 ใต้
26 ร.พ.ปัตตานี 2 ถนน หนองจิก ตำบล สะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี 94000 073-711010 ปัตตานี 12 ใต้
27 ร.พ.สมเด็จพระยุพราชสายบุรี ตำบล ตะลุบัน อำเภอ สายบุรี ปัตตานี 94110 093-6900069 ปัตตานี 12 ใต้
28 ร.พ.พัทลุง 421 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง 074-613008, พัทลุง 12 ใต้
29 ร.พ.ควนขนุน 232 ถ. ควนขนุน-พัทลุง ต. ควนขนุน อ. ควนขนุน 074-682071-4 พัทลุง 12 ใต้
30 ร.พ.ยะลา 152 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง 073-228942, ยะลา 12 ใต้
31 ร.พ.เบตง 106 ถนนรัตนกิจ ตำบลเบตง อำเภอเบตง 073-234077-9 ยะลา 12 ใต้
32 ร.พ.หาดใหญ่ 182 รัถการ ถูถต้อง อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 074-273100 สงขลา 12 ใต้
33 ร.พ.สงขลา 666 ถนนสงขลา-เกาะยอ ตำบลพะวง อำเภอเมือง 074-334074-6 สงขลา 12 ใต้
34 ร.พ.สมเด็จพระราชินีนาทวี 20 ถนน นาทวี ประกอบ ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี สงขลา 90160 074-373080 สงขลา 12 ใต้
35 ร.พ.สตูล 55/1 ถนนหัตถกรรมศึกษา ตำบลพิมาน อำเภอเมือง 074-723500-10 สตูล 12 ใต้