ระบบการให้บริการรักษาแบบโทรเวช Telepsychiatryโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ได้ร่วมกันให้บริการผู้ป่วยโดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ทำการตรวจวินิจฉัยผ่านระบบโทรเวช (Telepsychiatry) เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย และไม่ต้องเดินทางมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในโรงพยาบาลเฉพาะทาง

เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา ซึ่งผู้ปกครองและผู้ป่วยมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ที่ได้รับการบริการที่รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิวนาน รวมทั้งบุคลากรที่โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์สามารถขอคำแนะนำจากแพทย์เฉพาะทางได้โดยตรง เพื่อช่วยในการวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ไฟล์ภาพ:


ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์