การลงทะเบียนรับวัคซีน รอบ 6 (AstraZeneca) โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เปิดให้มีการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มออทิสติก สมาธิสั้น และแอลดีที่มีอายุ 18 ขึ้นไปโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 
ให้แก่ ผู้ป่วย..
ผู้ป่วย รพ.ยุวประสาทฯ ทุกคน
- ผู้ป่วย รพ.อื่น ในกลุ่ม
- ออทิสติก 
- บกพร่องทางสติปัญญา 
- บกพร่องทางการเรียนรู้ (แอลดี) 
- สมาธิสั้น 
- และสมาชิกในครอบครัว (รวมครอบครัวของผู้ป่วยที่อายุต่ำกว่า 18 ปี)
 
คุณสมบัติ
- อายุ 18 ปี
- ไม่มีโรคประจำตัว
- อาศัยอยู่กรุงเทพฯและปริมณฑล
- สัญชาติไทย
-จำกัดจำนวนญาติครอบครัวละไม่เกิน 3 คน

เปิดการจองรอบ 6 (AstraZeneca)
ตามรายละเอียดด้านล่าง 
 
การลงทะเบียนสำหรับผู้ปกครองหรือคนในครอบครัวให้ลงทะเบียนในวันเดียวกันทั้งหมด ไม่สามารถเก็บโควต้าไว้ลงทะเบียนในรอบอื่นได้
ท่านลงทะเบียนเลือกวันฉีด รพ.จะเป็นผู้นัดเวลาฉีดให้(เฉพาะในช่วงเช้า8.00-12.00น.) สามารถตรวจสอบเวลาได้จากลิ้งค์ตรวจสอบสิทธิ์
ก่อนถึงวันฉีดวัคซีน 2 วัน ท่านสามารถตรวจสอบเวลานัดหมายได้ที่ คลิกลิงก์ตรงนี้

ลิงก์เอกสารประเด็นคำถามคำตอบ เกี่ยวกับการรับวัคซีนโควิด19
https://drive.google.com/file/d/1bdXpVrTO-eY0PGHWKIC4_4TMsSZugVOg/view?usp=sharing
 
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook: yuwaprasart
Line OA: @Yuwahospital