เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่นประจำปีการฝึกอบรม 2565